رادیو کلام زنده

اعتماد

نویسنده: #علی_فعال / گوینده: #رویا_رشاد

وطنم ایران

رادیو کلام زنده

قول و قرار

نویسنده: #فربد_ملک گوینده: #حسین_اولیا موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

با من صنما دل یکدله کن

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

خشم

نویسنده: #علی_اشرفی / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

طبیعت شهر

نویسنده: #علی_اشرفی / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

عید غدیر خم

نویسنده: #مهیار_نجفی / گوینده: #الهه_فرقدانی / موسیقی و ادیت: #سمیه_متوسل_الحسینی

انتخاب من

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

طبیعت، نبض زندگی

نویسنده: #علی_فعال / گوینده: #غفار_زمانی / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

شاهنامه

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

خشم

نویسنده : #شیوا_مخیر / گوینده : #طیبه_صفری / موسیقی و ادیت : #محمد_علی_صمدی

خشم

نویسنده : #شیوا_مخیر / گوینده : #طیبه_صفری / موسیقی و ادیت : #محمد_علی_صمدی

دیدن بهانه ایست برای ...

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

شفقت

کوروش سلیمی

قول بی پشتوانه

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

تولد

ارسال متن: #فائقه_عباچی /گوینده: #مونا_پیرایش /موسیقی و ادیت: #سمیه_متوسل_الحسینی

آخرین خواهش

کاری از سمیه متوسل الحسینی

بهشت خود را بیافرینیم-زدگی انسان چیزیست که اندیشه های او می سازد.

برگرفته از کتاب بهشت خود را بیافرینیم /به قلم: استاد رضا سلیمی منش /گوینده: سمیه متوسل الحسینی

حیرانی

نویسنده: رویا پناهی /گویندگان: فاطمه عسکری، علی تابنده /موسیقی و ادیت: محمد علی صمدی