رادیو کلام زنده

ماه بالای سر آبادیست

شعری از سهراب سپهری و یادی از خسرو شکیبایی / گوینده: #مریم_سلطانی / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

راز چشم تو

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

تمرین زمین زنده

کاری از # رادیو کلام زنده

نی نامه

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

رفتار با حیوانات

نویسنده: #غزل_بهنیا / گوینده: #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

سطر آخر

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

آهنگ بودن

کاری از رادیو کلام زنده؛ به مناسبت تولد استاد کورش سلیمی

مسافران کره خاکی

نویسنده: #مهیار_نجفی / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #سمیه_متوسل_الحسینی

جدائی

نویسنده: #بهار_نادری / گوینده: #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

آدمیزاد و عشق

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

صلح جهانی

به قلم #شیوا_مخیر

زیباترین غزل

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

همسایه

نویسنده: #رویا_پناهی / گویندگان: #مژگان_تقی_زاده #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

سادگی کرد دلم

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

دوباره کودکی می کنم

نویسنده: #فربد_ملک / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

اعتماد

نویسنده: #مژگان_رجحانی / گوینده: #مریم_سلطانی / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

حمایت

نویسنده: #مژگان_رجحانی / گویندگان: #مرجان_پیروی؛ / راوی #حسین_اولیا؛ / ناظم مدرسه #الهه_فرقدانی؛ امیر حسین / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

جدائی

نویسنده: #مژگان_رجحانی گوینده و ادیتور: #سمیه_متوسل_الحسینی

عاشورا

کاری از #رویا_رشاد

مقصد خورشید و شام تار

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی