میدان ژرف هابل ;مهمترین نگاره ای که بشریت تاکنون از کائنات گرفته است.

img galexies

در سال 1996 ستاره شناسان تصمیم گرفتند دست به کاری شگفت انگیز زنند. آنها تلسکوپ فضایی هابل را به سمت نقطه ای که کاملاً خالی به نظر می رسید نشانه گیری کردند. این نقطه نزدیک به صورت فلکی خرس بزرگ بود.    

 

آنها دریچۀ تلسکوپ را گشوده و طی ده روز انواری را که از فضا می رسید دریافت کردند. پس از اتمام کار و بررسی عکسهای تلسکوپ آنها تصاویری را مشاهده کردند که حیرت انگیز بود.

آنها بیش از 3000 کهکشان را در یک نقطۀ بسیار کوچک و ناچیز دیدند. هر نقطۀ کوچک یک کهکشان بود، و هر کهکشان متشکل از صدها هزار ستاره بود.

دانشمندان بار دیگر این تجربه را در سال 2004 تکرار کردند و تلسکوپ را به سمت صورت فلکی شکارچی نشانه گیری کردند.

آنها دریچۀ تلسکوپ را گشوده و طی 11 روز و 400 گردش مداریِ تلسکوپ به دور کرۀ زمین شروع به تصویربرداری نمودند. این بار بیش از 10،000 کهکشان را کشف کردند.

این تصویر نشانگر ژرف ترین تصویری بود که تاکنون بشریت از عمق کائنات گرفته بود. دانشمندان با استفاده از این تصاویر یک نگارۀ سه بعدی از سرتاسر کائنات ساختند. این مهمترین نگارۀ تاریخ بشریت بود.

دیدن این تصویر به راستی انسان را دچار فروتنی عمیق می کند. اندازۀ کائنات از یک انتها تا انتهای دیگر 78 میلیارد سال نوری است.

بیش از 500 میلیارد کهکشان در کائنات وجود دارد، و کرۀ ما، کرۀ زمین، یک نقطۀ ناچیز در این گسترۀ بی پایان و جاودان هستی قرار دارد.

فیلم این تصاویر را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. فیلم با آهنگ معروف گروه پینک فلوید آغاز می شود:

لینک مشاهده فیلم در YouTube


 

img telegram join2