ترس را تجربه کنیم-سوزان جفرز

 Tars.jpg

عنوان کتاب :

ترس را تجربه کنیم

 

در بارۀ کتاب: در این کتاب  دلایل ساده و پیچیده ی ترس، از کودکی تا بزرگسالی، بیان شده است. نویسنده مرحله به مرحله با پرده برداشتن از قدرت بی انتهای انسان، وی را  به تماس با خویشتن قدرتمندش ترغیب می کند: جایی که ناگهان ترس محو می شود و نیروی جادویی عشق به جای آن می نشیند.

نویسنده کتاب تصریح می کند که چنانچه به طور مداوم و آگاهانه توجه مان را به بخش معنوی خودمان معطوف نکنیم، هرگز آن شادمانی و رضایت و ارتباطی را که همگی در جستجویش هستیم، تجربه نخواهیم کرد و این امر مستلزم تمرین مستمر است.

این کتاب نشان می دهد که چگونه با فنون ساده و ملموس، دودلی و خشممان را به قدرت عمل و عشق مبدل  و زندگی بدون ترس را تجربه کنیم.

نویسنده :

سوزان جفرز 

مترجم :

فروزان گنجی زاده

 

ناشر :

نسل نواندیش

چاپ اول :

 

موضوع :

رویارویی آگاهانه با ترس و راههای عملی عبور از آن

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی:

 

نام پژوهشگر : نسترن نوذری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.