آمار سرم آور طلاق !

img divorce

 افزایش روند رو به رشد طلاق در مقابل کاهش ازدواج نگرانی ها را در کشور افرایش داده است.به گونه ای که هرساعت 19 طلاق در پنج ماهه اول سال جاری در کشور ثبت شده است.

 یکی از نگرانی های مردم و مسئولین افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در کشور است.به گونه که طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در پنج ماهه اول سال 1394، در این مدت 297هزار و 624 مورد ازدواج و 69هزار و 182 مورد طلاق ثبت شده است.

                                           

با توجه به آمار مشابه در سال قبل در این مقطع زمانی می توان گفت که درسال 1394 نسبت به سال 1393(در این پنج ماهه)طلاق یازده و نیم (5/11)درصد تغییرات مثبت داشته است.تاملی کوتاه بر این آمارنشان می دهدکه تا پایان مرداد ماه 1394 به ازای هر ساعت19 طلاق درکشور تثبت شده است که روند آن نسبت به گذشته بیشتر شده است و به ازای هر 3/4 ازدواج یک طلاق در کشور داشتیم.

 

این در حالی است که طبق آمار بیش از 11 میلیون نفز افراد در سن ازدواج مجرد داریم.دراین چند سال با تصویب قوانین مختلف ازجمله قانون تسهیل ازدواج جوانان و ابلاغ سایر سیاست های تشویقی در زمینه رغبت به ازدواج در میان جوانان بیشتر نشده است.

 

حتی درسال 93 به 92 نیز شاهد این وضعیت هستیم.این روند رشد طلاق و کاهش ازدواج ضمن تاثیر منفی بر رشد جمعیت که ادامه این روند کند افزایش جمعیت نیز در این دهه های نزدیک نگرانی های جدی را ایجاد کرده است می توان آثار سوء دیگری را هم به دنبال داشته باشد.

 

ترس از ازدواج و فرار از مسئولیت پذیری، کاهش اعتماد، فشارهای اقتصادی و ...موجب شده است تا میل جوانان به ازدواج کمتر شود.این درحالی است که نیاز جنسی افراد از بین نرفته است و این مسئله نیز بر سلامت روانی_ اجتماعی و جسمی جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.فراموش نکنیم که این روند شتابان آینده خوبی را برای کشور رقم نخواهد زد.

 

منبع: تبيان