نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی 09 بهمن 1394 2048
تست خودشناسی: دیداری، شنیداری یا لمسی هستید؟ 10 مرداد 1394 2702
شبیه‌ سازی “سفر در زمان” ساخته شد! 05 خرداد 1394 3446
آیا ممکن است کل کیهان، یک سیاهچالۀ پنج بُعدی باشد؟ 05 خرداد 1394 3504
ذهن شما از سه طریق می تواند به سلامت قلب تان کمک کند 05 خرداد 1394 3021
کی با تو رهایی ! - مریم خاژنی 01 ارديبهشت 1394 3101
امنیت ، نیاز مبرم فردی و اجتماعی 02 مرداد 1397 323
«مغالطه علت شمردن مقدم» - کوروش سلیمی 16 اسفند 1396 608
«افسردگی و نقش آن در اضافه وزن» - رضا سلیمی 24 فروردين 1396 1308
«ارزش زندگی» - کوروش سلیمی 29 بهمن 1395 2057
«بازيگوشى و تمركز» - کوروش سلیمی 20 دی 1395 1291
«حذف زندگی به امید آینده!» - کوروش سلیمی 18 دی 1395 1451
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش دوم)» - کوروش سلیمی 16 دی 1395 1152
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش نخست)» - کوروش سلیمی 03 دی 1395 1371
« پذيرش، تقلا و بى تفاوتى» - کوروش سلیمی 05 آبان 1395 1713
« چگونه آينده در جايگاه علت قرار مى گيرد و گذشته در جايگاه معلول؟ » - کوروش سلیمی 18 شهریور 1395 1278
« فرق مسئوليت با وظيفه » – كوروش سليمى 19 مرداد 1395 1482
« اهمیت نگرش به مفهوم خانواده » - افسانه صیدی 04 مرداد 1395 1214
« هدف » – كوروش سليمى 01 مرداد 1395 1341
«مراتب عشق شخصي - بخش پاياني» – كوروش سليمى 14 تیر 1395 1461