نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی 09 بهمن 1394 2139
تست خودشناسی: دیداری، شنیداری یا لمسی هستید؟ 10 مرداد 1394 2811
شبیه‌ سازی “سفر در زمان” ساخته شد! 05 خرداد 1394 3529
آیا ممکن است کل کیهان، یک سیاهچالۀ پنج بُعدی باشد؟ 05 خرداد 1394 3562
ذهن شما از سه طریق می تواند به سلامت قلب تان کمک کند 05 خرداد 1394 3156
کی با تو رهایی ! - مریم خاژنی 01 ارديبهشت 1394 3204
امنیت ، نیاز مبرم فردی و اجتماعی 02 مرداد 1397 434
«مغالطه علت شمردن مقدم» - کوروش سلیمی 16 اسفند 1396 743
«افسردگی و نقش آن در اضافه وزن» - رضا سلیمی 24 فروردين 1396 1564
«ارزش زندگی» - کوروش سلیمی 29 بهمن 1395 2323
«بازيگوشى و تمركز» - کوروش سلیمی 20 دی 1395 1416
«حذف زندگی به امید آینده!» - کوروش سلیمی 18 دی 1395 1577
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش دوم)» - کوروش سلیمی 16 دی 1395 1265
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش نخست)» - کوروش سلیمی 03 دی 1395 1508
« پذيرش، تقلا و بى تفاوتى» - کوروش سلیمی 05 آبان 1395 1836
« چگونه آينده در جايگاه علت قرار مى گيرد و گذشته در جايگاه معلول؟ » - کوروش سلیمی 18 شهریور 1395 1385
« فرق مسئوليت با وظيفه » – كوروش سليمى 19 مرداد 1395 1602
« اهمیت نگرش به مفهوم خانواده » - افسانه صیدی 04 مرداد 1395 1327
« هدف » – كوروش سليمى 01 مرداد 1395 1443
«مراتب عشق شخصي - بخش پاياني» – كوروش سليمى 14 تیر 1395 1573