لغو کپسول عشق پایان بازیست مورخ 13 آبان 97

inform laghv eshghpayan 970813بدینوسیله باطلاع عزیزان میرساند کپسول عشق پایان بازی است که قرار بود روز یک‌شنبه ۱۳ آبان برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شده است.به زودی تاریخ جدید اعلام خواهدشد.