یه خبر خوب : تدريس هم زمان اساتيد كلام زنده ، افسانه و كوروش عزيز

خاطره‌اى ماندگار كه پس از ده سال دوباره تكرار مى‌شود اما فقط یک‌بار و برای دانشجويان اولين دوره‌ی دانستن نوين در تهران.

با توجه به حضور استاد محتوا كوروش عزيز در اين دوره ، جهت امکان حضور ایشان ، دانستن تهران و کرج ادغام شد و براى دادن فرصتى ديگر به ساير متقاضيان به تاريخ ۳۰ ، ۳۱ مرداد و ۱ و ۲ شهریور و در شهر تهران موكول شد .

با توجه به ثبت نام‌هایی که تا این لحظه صورت گرفته است ثبت‌نام‌های بعدی محدود مى‌باشد.

???? لازم به ذکر است گراف‌هاى حسى پيش‌نیاز  دانستن نوين می‌باشد و گذراندن آن الزامي‌ است .

✅ در ضمن تا پایان سال ۹۷ دوره‌ی دانستن در هیچ استانی برگزار نخواهد گردید.