یک خبر خوب

به اطلاع تمامی اعضا خانواده کلام زنده می رساند، همایش دیدن به زودی در شهر کرمان برگزارخواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره تلفن 09330000368 تماس حاصل فرمائید.

didan kerman

{KomentoDisable}