برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (فروردین و اردیبهشت 97)

همایش دیدن (مدیریت رابطه با خود، دیگران و هستی)

✅ گیلان :

????همایش دیدن

تاریخ برگزاری : ۲۸ الی ۳۱ فروردین

راهنمایی ثبت‌نام :

۰۹۱۱۶۴۹۱۹۹۰

????????????????????????????

✅ بوشهر:

???? همایش دیدن :

تاریخ برگزاری : ۴ الی ۷ اردیبهشت

۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵

????????????????????????????

✅ شیراز :

???? همایش دیدن

تاریخ برگزاری ۴ الی ۷ اردیبهشت

ثبت‌نام : ‌

۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

????????????????????????

✅ تهران

???? همایش دیدن

برگزاری : ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت

راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴

????????????????????????????

✅ کرج :

???? همایش دیدن

تاریخ برگزاری :  ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

۰۹۱۲۳۸۹۰۷۸۷

۰۹۰۱۳۱۸۷۶۴۶

۰۲۶۳۳۵۱۴۵۰۰

????????????????????????????

✅ مشهد :

???? همایش دیدن :

تاریخ برگزاری : ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

۰۵۱۳۶۰۲۸۰۵۶

۰۵۱۳۶۰۱۸۰۳۳

۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

????????????????????????????

✅ کرمان (شهربابک) :

???? همایش دیدن

برگزاری : ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸ 

۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱


ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)