نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
خبری خوش در راه است .... 11 مرداد 1396 1847
برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (آذر،دی و بهمن 97) 19 آذر 1397 430
همايش ديدن (مهارت های زندگی) (500 تهران) 19 آذر 1397 57
كلام زنده به اهواز باز مى گردد... 03 آذر 1397 87
ادغام دوره دیدن کرج با تهران 17 مرداد 1397 288
برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (فروردین و اردیبهشت 97) 21 فروردين 1397 858
یک خبر خوب 15 شهریور 1396 1219
همايش دانستن (61 تهران) 19 آذر 1397 152
تکمیل ظرفیت پیش ثبت نام دوره دانستن 18 مرداد 1397 468
همايش دانستن (60 تهران) 09 مرداد 1397 638
یه خبر خوب : تدريس هم زمان اساتيد كلام زنده ، افسانه و كوروش عزيز 31 تیر 1397 304
کارگاه یک روزه کودک درون (6 دی 97) 19 آذر 1397 98
همايش براکا (هنر آسوده زیستن در شادمانی)(16 تهران) 19 آذر 1397 313
همایش عشق پایان بازیست (75 کانادا) 19 آذر 1397 38
لغو کپسول عشق پایان بازیست مورخ 13 آبان 97 09 آبان 1397 115
کپسول نیم روزه حس هفتم 19 آذر 1397 49
همايش مسئولیت (116 اهواز) 19 آذر 1397 31
همايش مسئولیت (117 تهران) 19 آذر 1397 22
کپسول عشق پایان بازیست از زبان استادافسانه سلیمی 07 آذر 1397 65
همایش گراف های حسی در تیر و مرداد97 (تهران، مشهد،کرمان) 21 خرداد 1397 6777