نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
خبری خوش در راه است .... 11 مرداد 1396 1663
ادغام دوره دیدن کرج با تهران 17 مرداد 1397 181
برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (فروردین و اردیبهشت 97) 21 فروردين 1397 726
یک خبر خوب 15 شهریور 1396 1136
تکمیل ظرفیت پیش ثبت نام دوره دانستن 18 مرداد 1397 366
همايش دانستن (60 تهران) 09 مرداد 1397 521
یه خبر خوب : تدريس هم زمان اساتيد كلام زنده ، افسانه و كوروش عزيز 31 تیر 1397 242
همايش براكا (هنر آسوده زيستن در شادمانى) 07 ارديبهشت 1396 1322
همایش گراف های حسی شهریور و آبان97 (تهران،بوشهر) 11 شهریور 1397 307
همایش گراف های حسی 14 تهران 11 شهریور 1397 270
همایش گراف های حسی در تیر و مرداد97 (تهران، مشهد،کرمان) 21 خرداد 1397 6611
دانش گراف حسی:پرسش هایی که پاسخ می دهد(کوروش سلیمی) 21 خرداد 1397 776
برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (.مهر،آبان و آذر97) 31 شهریور 1397 442
اطلاعیه مهم :مهلت ثبت نام در دوره های کلام زنده 11 تیر 1397 380
برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده در بهمن و اسفند96 02 بهمن 1396 589
برنامه برگزاری همایش ها در تهران(آخرین تغییرات-تاخرداد96) 11 فروردين 1396 1852
برنامه اسفند ماه 96 08 بهمن 1396 803
برنامه بهمن ماه 96 18 دی 1396 701
برنامه دی ماه 96 29 آذر 1396 696
برنامه آذرماه 96 05 آذر 1396 704