برنامه دی ماه 96

برگزاری دوره ها در دی ماه ۱۳۹۶

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

جمعه

1/10

 

همایش دیدن 449 تبریز

همایش دیدن 450 گیلان

شنبه

2/10

 
 

یکشنبه

3/10

 
 

دوشنبه

4/10

 

کپسول9 تمرکز حواس شیراز

سه شنبه

5/10

همایش دیدن 451 تهران

کپسول عشق پایان بازیست 69 کرج

چهارشنبه

6/10

همایش دیدن 451 تهران

 

پنجشنبه

7/10

همایش دیدن 451 تهران

 

جمعه

8/10

همایش دیدن 451 تهران

 

شنبه

9/10

 
 

یکشنبه

10/10

 
 

دوشنبه

11/10

 
 

سه شنبه

12/10

 

همایش دیدن452 مشهد

چهارشنبه

13/10

 

همایش دیدن452 مشهد

پنجشنبه

14/10

 

همایش دیدن452 مشهد

جمعه

15/10

 

همایش دیدن452 مشهد

شنبه

16/10

 
 

یکشنبه

17/10

 
 

دوشنبه

18/10

 
 

سه شنبه

19/10

 

همایش دیدن 453شیراز

چهارشنبه

20/10

 

همایش دیدن 453شیراز

پنجشنبه

21/10

 

همایش دیدن 453شیراز

جمعه

22/10

 

همایش دیدن 453شیراز

شنبه

23/10

 
 

یکشنبه

24/10

 

همایش برفراز زندگی 183 بوشهر

دوشنبه

25/10

 
 

سه شنبه

26/10

 

همایش دیدن 454 بندرعباس

چهارشنبه

27/10

 

همایش دیدن 454 بندرعباس

پنجشنبه

28/10

 

همایش دیدن 454 بندرعباس

جمعه

29/10

 

همایش دیدن 454 بندرعباس

شنبه

30/10